Rovatok: Rendezvények

Meghívó a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság tisztújító közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2016. október 14, 18 óra A közgyűlés helyszíne: Visegrád, SILVANUS HOTEL és rendezvényközpont, (H-2025 Visegrád, Fekete-hegy) Napirend: Az elnökség éves beszámolója az MTHT működéséről. Az MTHT pénzügyi beszámolója. Az MTHT vezető szerveinek választása. Az MTHT alapszabályának módosítása.

A közgyűlés időpontja:
2016. október 14, 18 óra

A közgyűlés helyszíne:
Visegrád, SILVANUS HOTEL és rendezvényközpont, (H-2025 Visegrád, Fekete-hegy)

Napirend:

  1. Az elnökség éves beszámolója az MTHT működéséről.
  2. Az MTHT pénzügyi beszámolója.
  3. Az MTHT vezető szerveinek választása.
  4. Az MTHT alapszabályának módosítása.


A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés azonos helyszínen 2016. október 14-én 18,30-kor hívom össze azzal a kitétellel, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
Tekintettel arra, hogy a tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja, kérem, hogy akadályoztatása esetén képviselő meghatalmazásáról gondoskodni szíveskedjék ezzel is hozzájárulva a közgyűlés határozatképességéhez. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. Szavazati joggal csak azok a tagok rendelkeznek, akik a közgyűlés időpontjában rendezett tagsági viszonnyal rendelkeznek, azaz erre az évre is befizették tagsági díjuakat.

 

Budapest, 2016. augusztus. 22

 


Üdvözlettel:    Dr. Kolev Kraszimir
az MTHT elnöke
 

Cikk értékelése

Még senki sem értékelte a cikket.

Hozzászólások